Các bản sao hợp nhất trong CRM

Tự động hợp nhất trùng lặp giúp bạn hợp nhất khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và các công ty có cùng thông tin.

Làm thế nào nó hoạt động #

  • Tùy chọn này chỉ hoạt động đối với những nhân viên có quyền thay đổi và xóa các phần tử CRM.
  • Các bản sao được kết hợp cho từng người dùng riêng lẻ.

Tìm kiếm trùng lặp đầu tiên được khởi chạy sau khi chuyển đến khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ hoặc công ty. Nếu có trùng lặp, bạn sẽ thấy một thông báo. Bạn có thể đặt khoảng thời gian kiểm tra các bản sao hoặc tắt tùy chọn hợp nhất.

Nếu tất cả các trường trùng lặp hoàn toàn giống nhau, việc hợp nhất sẽ được thực hiện tự động. Nếu thông tin khác nhau trong một số trường, bạn có thể hợp nhất các bản sao theo cách thủ công.

Cách thiết lập hợp nhất các từ khóa trùng lặp #

Bạn có thể định cấu hình các trường để tìm kiếm trùng lặp cũng như chỉ định tần suất tìm kiếm.Các trường và tần số được định cấu hình riêng cho khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty.

Để định cấu hình các trường, hãy chuyển đến phần CRM mong muốn. Nhấp vào bánh răng và chọn Điều khiển trùng lặp .

Dupate_control.png

Chọn các trường mong muốn.

select_fields.png

Để đặt tần suất, hãy nhấp vào bánh răng và chọn Tìm và hợp nhất các bản sao .

merge_duplicates.png

Chọn tần suất tìm kiếm. Nếu bạn muốn tắt nó đi, hãy nhấp vào Không bao giờ .

tần số.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.