Hỗ trợ kỹ thuật cho Bitrix24 On-Premise

Tất cả chủ sở hữu phiên bản Bitrix24 On-Premise (tự lưu trữ) có giấy phép thương mại hợp lệ có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 và nhận hỗ trợ đủ điều kiện ngay trong tài khoản Bitrix24 của họ.

Tất cả những gì bạn cần làm là thêm một bot trò chuyện đặc biệt vào trình nhắn tin Bitrix24.

Kết nối chatbot hỗ trợ Bitrix24 #

Mở Bảng điều khiển (Control panel) > Cài đặt (Settings)> Cài đặt hệ thống (System settings) > Cài đặt mô-đun (Modules settings) > Bots trò chuyện Bitrix24 (Bitrix24 Chat Bots) và đánh dấu vào Hỗ trợ phiên bản tại chỗ của Bitrix24 (Support Bitrix24 On-premise editions).

support1.png

Ban đầu, chatbot có thể không có kết nối với máy chủ Bitrix24, do đó nó được cài đặt như một chatbot thông thường.

Tiếp theo, bạn cần kích hoạt chatbot Hỗ trợ cho các phiên bản tại chỗ của Bitrix24 (Support for Bitrix24 On-premise editions).

suponp remise1.jpg

Trong khi kích hoạt chatbot, tính khả dụng của máy chủ được kiểm tra từ cả hai phía – cả từ mạng của khách hàng và từ máy chủ Bitrix24. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem giấy phép đang hoạt động và kênh đang mở đã được định cấu hình chính xác hay chưa. Nếu có bất kỳ sự cố nào được phát hiện, chúng sẽ được hiển thị trong cửa sổ kết nối.

Sau khi kết nối chatbot, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 trong cuộc trò chuyện. Bạn có thể tìm thấy chatbot trong danh sách liên hệ của mình.

suponpremise3.jpg

Quan trọng: trò chuyện chính thức của Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 có biểu tượng màu xanh lam với dấu “24” đang bật nó. Điều này sẽ giúp bạn thấy sự khác biệt giữa cuộc trò chuyện chính thức của Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 và các cuộc trò chuyện khác.

Các vấn đề với kết nối #

Theo quy định, hầu hết các vấn đề đều liên quan đến địa chỉ không chính xác trong cài đặt của mô-đun Bitrix24 Chat Bots hoặc cấu hình và quyền truy cập vào máy chủ nơi Bitrix24 tại chỗ được cài đặt. Do đó, quản trị viên hệ thống nên giải quyết những câu hỏi này.

Địa chỉ trang web công cộng được chỉ định không chính xác – lỗi này có nghĩa là trong trường Địa chỉ công cộng của trang web đã bị đã chỉ định địa chỉ mà không có https:// hoặc địa chỉ như vậy không tồn tại.

Địa chỉ trang web công khai chuyển thành máy chủ lưu trữ cục bộ – lỗi này có nghĩa là rằng Địa chỉ công cộng của trang web chứa địa chỉ cục bộ không thể truy cập được từ Internet. Để kết nối mô-đun Bitrix24 Chat Bots, tài khoản Bitrix24 cần có thể truy cập được từ Internet.

Lỗi kết nối mạng có thể xảy ra vì những lý do khác nhau. Nguyên nhân có thể là do máy chủ Bitrix24 hoặc bản thân tài khoản không khả dụng. Ngoài ra, lỗi có thể do thời gian chờ quá lâu hoặc sự cố với chứng chỉ SSL.

Giấy phép của trang web này không hợp lệ – giấy phép của bạn đã hết hạn. Trò chuyện hỗ trợ Bitrix24 chỉ hoạt động đối với chủ sở hữu khóa cấp phép thương mại hợp lệ.

Đọc thêm trong bài viết – Bitrix24 On- Chuẩn bị với đăng ký bảo trì đã hết hạn.

Các vấn đề có thể được giải quyết bởi Bộ phận hỗ trợ tại chỗ của Bitrix24 #

1. Cài đặt và cấu hình #

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Tư vấn về việc cài đặt sản phẩm trên máy chủ (phiên bản dùng thử, phiên bản trả phí). Lời khuyên được đưa ra trong phạm vi của hướng dẫn cài đặt.
 • Các khuyến nghị về cách giải quyết các vấn đề cài đặt điển hình.
 • Các khuyến nghị chung về việc lựa chọn phần mềm máy chủ. Lời khuyên được đưa ra trong phạm vi hướng dẫn cài đặt.
 • Đối với việc lưu trữ, di chuyển sản phẩm từ máy chủ cục bộ sang máy chủ từ xa, khách hàng có thể được tư vấn về các câu hỏi chuẩn bị sao lưu và sử dụng các tập lệnh chuẩn và cơ chế.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Cài đặt sản phẩm trên máy chủ.
 • Chuẩn bị và chuyển các bản sao lưu hệ thống tới máy chủ.
 • Chẩn đoán phần mềm máy chủ trên PC hoặc máy chủ của khách hàng.
 • Cài đặt phần mềm máy chủ trên PC của khách hàng hoặc máy chủ.

2. Cải thiện hiệu suất #

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Tư vấn chung về việc lựa chọn phần mềm máy chủ để đảm bảo hiệu suất sản phẩm cao hơn.
 • Đề xuất về cách định cấu hình phần mềm nhất định trong phạm vi hướng dẫn cài đặt của các dự án web.
 • Đề xuất về việc sử dụng cơ chế bộ nhớ đệm tích hợp và các cơ chế khác giúp giảm tải trên trang web.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Bản thân cấu hình phần mềm trên PC hoặc máy chủ của khách hàng.
 • Chẩn đoán và kiểm tra tải các dự án trên máy chủ của khách hàng.
 • Tối ưu hóa mã phần mềm của các thành phần hoặc mô-đun phần mềm.

3. Các câu hỏi về cập nhật sản phẩm #

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Sự cố với khóa cấp phép khi cập nhật sản phẩm.
 • Trợ giúp trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề trong trường hợp bản cập nhật sản phẩm được cài đặt không chính xác.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Sự cố khi kết nối với máy chủ, sự cố khi thiết lập kết nối qua proxy.
 • Định cấu hình máy chủ và phần mềm máy chủ để hoạt động với hệ thống cập nhật sản phẩm.

4. Các lỗi trong sản phẩm #

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành, trục trặc và khôi phục dự án được giải quyết. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tư vấn để tìm và giải quyết nguyên nhân của sự cố.
 • Các lỗi trong sản phẩm đã được giải quyết. Chẩn đoán được thực hiện để xác định thực tế của một lỗi trong hoạt động của sản phẩm phần mềm. Lỗi được phát hiện, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của nó, sẽ được giải quyết trong quá trình chẩn đoán hoặc trong các bản cập nhật tiếp theo.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Lỗi khi cài đặt sản phẩm. Lời khuyên chung trong phạm vi hướng dẫn cài đặt được đưa ra.
 • Lỗi cơ sở dữ liệu. Chỉ đưa ra lời khuyên chung và các phương pháp khắc phục sự cố đã biết.
 • Các vấn đề với cài đặt máy chủ, ảnh hưởng đến việc cài đặt đúng bản cập nhật. Chỉ những lời khuyên chung và các phương pháp khắc phục sự cố đã biết được đưa ra. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật không cài đặt các bản cập nhật.
 • Tìm và giải quyết các trục trặc trong hoạt động của phần mềm máy chủ.

5. Phát triển #

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Các câu hỏi chung về tích hợp.
 • Lời khuyên về các mô-đun API của sản phẩm.
 • Phản hồi từ khách hàng và yêu cầu phát triển được thu thập. Thời hạn phát triển không được nêu rõ.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Các câu hỏi chung về phát triển phần mềm.
 • Giải quyết các tác vụ nhất định với logic được chỉ định.
 • Chẩn đoán các giải pháp phần mềm và các thành phần phần mềm đã tạo.
 • Phát triển các thành phần tùy chỉnh.
 • Phát triển các mô-đun tùy chỉnh.
 • Tùy chỉnh các tập lệnh công khai và các thành phần phần mềm.
 • Sửa đổi một đoạn mã cụ thể để giải quyết các tác vụ tùy chỉnh (không bao gồm sửa lỗi).
 • Phát triển tích hợp hệ thống thanh toán.

6. Các câu hỏi khái niệm về cách làm việc với hệ thống #

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Hướng dẫn sử dụng các chức năng nhất định nếu thiếu mô tả trong tài liệu.
 • Tư vấn về chính sách cấp phép.
 • Tư vấn về chính sách bảo mật.
 • Phản hồi và yêu cầu của khách hàng để cải thiện chức năng của sản phẩm được thu thập.
 • Làm việc với tài liệu, mở rộng tài liệu.

Nếu vấn đề của bạn không nằm trong danh sách các vấn đề mà Bộ phận hỗ trợ tại chỗ của Bitrix24 có thể giải quyết, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với các đối tác của chúng tôi có thể giúp bạn triển khai Bitrix24.

Chú ý: Có một số chi tiết quan trọng:

 • Chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24.
 • Địa chỉ được sử dụng trong trường Địa chỉ công cộng của trang web phải có thể truy cập được.
 • Chứng chỉ SSL phải được ký bởi một CA hợp lệ.
 • Giấy phép thương mại tại chỗ (On-premise) của Bitrix24 phải hợp lệ.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.