Gói người dùng

Nếu bạn cần nhiều người dùng hơn mức cho phép của phiên bản đã chọn (bạn đã mua hoặc định mua), bạn cần nâng cấp lên phiên bản sản phẩm tiếp theo để mở rộng số lượng người dùng chỗ ngồi.

Chi phí nâng cấp là sự khác biệt giữa phiên bản nguồn và phiên bản đích.

Mỗi phiên bản hiện đi kèm với một gói người dùng nhất định bao gồm:

Bitrix24.CRM

  • 12 người dùng – $ 1.490

Doanh nghiệp (BizPace cũ)

  • 50 người dùng – $ 2,990
  • 100 người dùng – $ 4,990
  • 250 người dùng – $ 8,990
  • 500 người dùng – $ 14,990

Doanh nghiệp (Phiên bản BizPace Enterprise trước đây)

  • 1000 người dùng – $24,990
  • 5000 người dùng – $44,990
  • Người dùng không giới hạn – $59,990