Di chuyển sang Bitrix24 On-Premise

Nếu bạn cần mức độ tùy chỉnh cao hơn, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp hoặc tích hợp với phần mềm doanh nghiệp khác, thì Tài khoản Bitrix24 của bạn có thể được di chuyển từ Đám mây sang máy chủ tại chỗ của bạn và được triển khai bằng cách sử dụng giấy phép tự lưu trữ (Self-hosted/on-premise) Bitrix24.

Đọc kỹ thông tin bên dưới để chuyển từ phiên bản Đám mây sang phiên bản On-Premise.

Sau khi gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi và xác nhận rằng bạn muốn chuyển từ Đám mây sang phiên bản On-Premise, các chuyên gia hỗ trợ sẽ sao lưu tài khoản Đám mây của bạn.

Sao lưu tài khoản Đám mây của bạn và chuyển nó sang phiên bản Tự lưu trữ miễn phí và có thể được thực hiện chỉ một lần cho 1 tài khoản Cloud/1 khóa cấp phép thương mại của phiên bản Tự lưu trữ. Tất cả các bản sao lưu sau đó có thể được mua với giá $549,00 mỗi bản sao lưu.

Quan trọng: bạn nên chỉ định ngày mà chúng tôi nên bắt đầu quy trình sao lưu dữ liệu. Quá trình sao lưu các tệp và phần tử Đám mây của bạn có thể mất từ ​​1-5 ngày, không có thay đổi nào được thực hiện trong 1-5 ngày này sẽ được đưa vào bản sao lưu tài khoản Đám mây của bạn.

Quá trình sao lưu có thể mất nhiều thời gian hơn thời gian nếu bạn đã thuê số trong tài khoản của mình. Có thể chuyển các số đã thuê này từ Cloud sang phiên bản On-Premise, nhưng đây là một nhiệm vụ phức tạp nên quá trình sao lưu mất nhiều thời gian hơn bình thường. Ngoài ra, bạn cần gửi một yêu cầu riêng để hỗ trợ chuyển các số đã thuê sau khi nhận được bản sao lưu và triển khai.

Dưới đây là danh sách các yêu cầu để chuyển từ phiên bản Cloud sang On-Premise:

 1. Chỉ có thể di chuyển một bản đám mây duy nhất một lần, vì vậy vui lòng đọc kỹ các điều khoản di chuyển trước khi bạn bắt đầu tạo bản sao lưu. Không thể di chuyển nhiều bản đám mây sang một bản On-Premise duy nhất.
 2. Một bản sao lưu trong Đám mây được lưu trữ trong 7 ngày. Sau khoảng thời gian đó, nó sẽ bị xóa.
 3. Bạn cần có khóa cấp phép thương mại (dành cho Bitrix24 On-Premise) với đăng ký kỹ thuật đang hoạt động cho việc hỗ trợ và cập nhật sản phẩm. Khóa của bạn phải được kích hoạt và đăng ký trước. Bạn có thể xác minh khóa cấp phép của mình trên trang web của chúng tôi.Nếu cửa sổ có chi tiết thông tin cấp phép không xuất hiện, điều đó có nghĩa là khóa của bạn chưa được kích hoạt.
 4. Số lượng người dùng đang hoạt động cho khóa này không được ít hơn số lượng người dùng trong tài khoản Bitrix24 Cloud của bạn.Bạn có thể kiểm tra số lượng người dùng tài khoản Bitrix24 Cloud của mình trong phần Đăng ký. subscription_users.png Quan trọng: extranet và những người dùng được mời cũng được tính là người dùng đang hoạt động. Nhân viên bị sa thải không được tính là người dùng đang hoạt động cũng như người dùng bên ngoài.
 5. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng Virtual Appliance (Công cụ ảo)  làm môi trường sản phẩm để cài đặt sản phẩm Tự lưu trữ (Self-hosted/on-premise) của bạn. Trong trường hợp bạn sử dụng môi trường sản phẩm tùy chỉnh, chúng tôi không thể đảm bảo kết quả thành công của quá trình di chuyển phiên bản Đám mây sang Tự lưu trữ của tài khoản Bitrix24 của bạn.
 6. Trước khi khôi phục, hãy đảm bảo rằng có nhiều dung lượng đĩa trên máy chủ hơn kích thước của bản sao thông tin đám mây với cơ sở dữ liệu và tệp. Đọc cách tăng dung lượng ổ đĩa trong “Công cụ ảo VMBitrix” trong khóa học đặc biệt .
 7. Các thành phần sau trong tài khoản Bitrix24 Cloud của bạn sẽ được sao lưu: cơ sở dữ liệu, tệp công khai và tệp hạt nhân bitrix. Điều đó có nghĩa là tất cả các phần tử đã sao lưu sẽ được khôi phục vào thư mục trống và cơ sở dữ liệu trong bản sao sản phẩm Tự lưu trữ của bạn.
 8. Bản sao lưu tài khoản Bitrix24 Cloud của bạn sẽ bao gồm các tệp và phần tử đã sao lưu trong đêm trước đó. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong Bitrix24 của bạn sau ngày này sẽ không được đưa vào bản sao lưu. Trên thực tế, bạn nên chỉ định ngày mà chúng ta nên bắt đầu thủ tục sao lưu dự án. Quan trọng: quá trình sao lưu các tệp và phần tử Đám mây của bạn có thể mất 1-3 ngày, không có thay đổi nào được thực hiện trong 1-3 ngày này sẽ được đưa vào bản sao lưu của bạn.
 9. Phiên bản Bitrix24 tự lưu trữ mà bạn đang di chuyển tài khoản Đám mây Bitrix24 của mình sang có thể không chứa tất cả các công cụ và tính năng ban đầu có sẵn trong phiên bản Đám mây. Do đó, một số dữ liệu có thể không được chuyển sang bản sao sản phẩm Tự lưu trữ của bạn (vui lòng so sánh Phiên bản tự lưu trữ hoặc tham khảo ý kiến ​​nhân viên bán hàng của chúng tôi – sales@bitrix24.com ).
 10. Có thể gặp sự cố với kết nối http vì Công cụ ảo Bitrix24 sử dụng chứng chỉ tự ký.
 11. Các ứng dụng được cài đặt từ Bitrix24 Marketplace chưa được chuyển.
 12. Để chuyển tài khoản Telephony của bạn từ Cloud sang On-Premise, bạn cần chuyển Đầu tiên là tài khoản Bitrix24 từ đám mây sang On-Premise. Sau đó, để Telephony hoạt động chính xác, bạn cần tích hợp chứng chỉ SSL đáng tin cậy. Và chỉ sau đó, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi để chuyển tài khoản Điện thoại của bạn. Tài khoản điện thoại và các số điện thoại đã thuê sẽ được chuyển sang Bitrix24 On-Premise.
 13. Các yêu cầu kỹ thuật đối với điện thoại trong phiên bản Cloud và On-Premise sẽ khác nhau.
 14. Các biểu mẫu Sites24, Cửa hàng Trực tuyến và CRM sẽ cần được xuất bản lại để kết nối với miền mới và khóa cấp phép mới. Bạn cần xuất bản lại phiên bản Đám mây của trang web trên một miền khác (miền phụ Bitrix). Sau đó, bạn có thể xuất bản Trang web, Cửa hàng Trực tuyến hoặc dạng CRM trong Bitrix24 On-Premise trên miền trống.
 15. Trong Bitrix24 On-Premise, thư đi được kết nối ở cấp máy chủ. Do đó, bạn sẽ cần thiết lập máy chủ thư của riêng mình cho tất cả thư đi, liên quan đến quản trị viên hệ thống và lập trình viên.

Các hành động bắt buộc sau khi chuyển Bitrix24 từ Cloud sang phiên bản On-Premise #

 1. Mật khẩu người dùng không được lưu trong bản sao lưu. Do đó, người dùng nên sử dụng biểu mẫu khôi phục mật khẩu hoặc đặt lại mật khẩu theo cách thủ công.
 2. Nếu quyền truy cập vào cổng bị từ chối khi nhân viên ủy quyền, hãy chạy Trình hướng dẫn thiết lập cổng công ty thông qua quản trị viên bảng điều khiển: Cài đặt > Cài đặt Sản phẩm > Danh sách các trình hướng dẫn.
 3. Cơ sở dữ liệu trong bản sao lưu được tạo mà không có chỉ mục tìm kiếm. Do đó, bạn cần lập lại chỉ mục đầy đủ để trình tìm kiếm được hoạt động.
 4. Cài đặt tất cả các bản cập nhật sản phẩm.
 5. Cập nhật địa chỉ công khai của trang web trong cài đặt của mô-đun Kết nối cho những tin nhắn bên ngoài (imconnector), Đường mở (imopenlines), Bitrix24 chatbots (imbot).
 6. Kết nối lại các kênh liên lạc bên ngoài trước đây được kết nối trong đám mây.
 7. Mô-đun Đẩy và Kéo cũng phải được định cấu hình.
 8. Trang web, Cửa hàng trực tuyến, biểu mẫu CRM nên được xuất bản lại sau khi di chuyển, nếu không chúng sẽ không hoạt động trong phiên bản Bitrix24 On-Premise. Để thực hiện việc này, bạn cần xuất bản phiên bản đám mây của trang web trên một miền khác (miền phụ Bitrix), sau đó bạn có thể xuất bản trang web hoặc cửa hàng trực tuyến trong phiên bản Bitrix24 On-Premise trên miền trống. Hướng dẫn tương tự cũng áp dụng cho biểu mẫu CRM.
 9. Thiết lập thư đi tới máy chủ thư của riêng bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc di chuyển từ phiên bản Cloud sang phiên bản On-Premise, vui lòng gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn đã sẵn sàng di chuyển, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ và cung cấp thông tin sau:

 1. Khóa cấp phép tự lưu trữ Bitrix24 của bạn (số lượng người dùng được phép không được ít hơn số lượng người dùng bạn hiện có trong Bitrix24 Cloud của mình).
 2. Tên tài khoản Bitrix24 Cloud (URL, ví dụ: https://MYCOMPANY.bitrix24.com) ).
 3. Đăng nhập và mật khẩu quản trị viên chính của Bitrix24 Cloud (bạn có thể thay đổi mật khẩu sau khi sao lưu hoàn tất).
 4. Ngày chúng tôi nên bắt đầu quy trình sao lưu dữ liệu (ngày bạn định ngừng sử dụng phiên bản Đám mây. Bạn vẫn có thể truy cập Đám mây Bitrix24 của mình nhưng hãy nhớ rằng những thay đổi được thực hiện sau ngày này sẽ không được sao lưu).Ngày di chuyển cuối cùng sẽ được chuyên gia của chúng tôi cho bạn biết và có thể khác với ngày bạn đã chọn là phù hợp. Nếu trường hợp của bạn quá trình di chuyển phức tạp hoặc có một hàng dài yêu cầu di chuyển thì ngày cuối cùng có thể khác với ngày thích hợp.
 5. Xác nhận mà bạn biết về các điều kiện và yêu cầu di chuyển và đồng ý với chúng. Bạn có thể gửi liên kết đến bài viết này để xác nhận.

Nếu tài khoản Сloud được chuyển sang Bản sao tại chỗ
Nếu bạn di chuyển tài khoản đám mây Bitrix24 của mình sang bản sao sản phẩm On-Premise, những ngày (tháng) chưa sử dụng của đăng ký thương mại đám mây của bạn sẽ được chuyển đổi và thêm vào thời gian đăng ký bảo trì On-Premise của bạn.