Thiết lập thẻ UTM cho Quảng cáo Google và Facebook

Đối với thông số chi phí quảng cáo Google Ads, bạn cần thiết lập thẻ UTM ở bên cạnh dịch vụ quảng cáo.

Cách thiết lập thẻ UTM trên Bitrix24 #

Chuyển đến Thông tin bán hàng > Google Ads > Thêm nguồn .

add_source.jpg

Chuyển đến tài khoản Google Ads của bạn, sao chép thẻ utm_source và utm_content = cid | {campaignid} | gid | {adgroupid} | kwid | {targetid} . Thêm thẻ utm_source và utm_content vào địa chỉ trang web của bạn khi bạn tạo quảng cáo.

utm_source.jpg

Địa chỉ trang web của bạn sẽ giống như sau:

https: // your_site /? utm_source = utm_tag_from_your_portal & amp; utm_content = cid | {campaignid} | gid | {adg ...

Các thẻ UTM và ý nghĩa của chúng:

  • utm_source – nơi khách truy cập đến. Ví dụ, thư hoặc dịch vụ quảng cáo;
  • utm_content – được sử dụng để phân biệt nội dung hoặc liên kết tương tự trong cùng một quảng cáo;
  • {campaignid} – ID chiến dịch. Nó đánh dấu chiến dịch mà quảng cáo của bạn đã được hiển thị.
  • {adgroupid} – mã định danh của nhóm quảng cáo. Nó hiển thị nhóm quảng cáo mà quảng cáo của bạn đã được hiển thị.
  • {targetid} – mã định danh của từ khóa.

Cách thiết lập thẻ UTM trong Google Ads #

Bạn cần thiết lập các thẻ UTM thích hợp cho dịch vụ quảng cáo để gửi dữ liệu chiến dịch đến cổng thông tin. Bạn có thể chỉ định liên kết đến trang web của mình bằng các thẻ UTM chính xác trong quá trình tạo quảng cáo.

chỉ định link.jpg

Chỉ định địa chỉ trang web của bạn bằng thẻ utm trong trường URL cuối cùng .

 https: //example.com/? utm_source = google & amp; utm_content = cid | {campaignid} | gid | {adgroupid} | kwid | {ta ...
final_URL.jpg

Bạn cũng có thể tạo mẫu theo dõi để đặt cùng một URL cuối cùng với các thẻ UTM của mình cho nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản. Mẫu sẽ tự động được áp dụng cho tất cả các quảng cáo, tùy thuộc vào vị trí đặt.

Trong trường mẫu theo dõi, bạn có thể chỉ định một liên kết với các thẻ UTM của mình .

tracking_templates.jpg

 
{lpurl}? utm_source = google & utm_content = cid | {campaignid} | gid | {adgroupid} | kwid | {targetid}

Tham số {lpurl} là URL cuối cùng mà bạn đặt trong dòng URL của quảng cáo. Ví dụ: nếu quảng cáo chứa liên kết đến trang của bạn – https://example.com/ , thì đó là URL cuối cùng và nó sẽ được đặt ở vị trí của {lpurl}.

Cách thiết lập mẫu theo dõi cho tài khoản #

Để thiết lập mẫu, hãy chuyển đến Cài đặt tài khoản > Theo dõi > chỉ định các tùy chọn trong trường.

tracking.jpg

Mẫu theo dõi cho tài khoản sẽ áp dụng thẻ UTM cho tất cả các quảng cáo.

Cách thiết lập mẫu theo dõi cho chiến dịch quảng cáo #

Bạn có thể thiết lập mẫu trong khi tạo hoặc định cấu hình chiến dịch quảng cáo. Chọn chiến dịch quảng cáo mong muốn> Cài đặt > Tùy chọn URL chiến dịch > chỉ định tùy chọn trong trường.

campaign_URL_options.jpg

Mẫu theo dõi chiến dịch sẽ chỉ áp dụng thẻ UTM cho một chiến dịch cụ thể.

Cách thiết lập mẫu theo dõi cho nhóm quảng cáo #

Bạn có thể đặt mẫu trong quá trình thiết lập nhóm quảng cáo. Chọn nhóm mong muốn> Cài đặt > Tùy chọn URL nhóm quảng cáo > chỉ định các tùy chọn trong trường.

ad_group_URL_options.jpg

Mẫu theo dõi nhóm quảng cáo sẽ chỉ áp dụng thẻ UTM cho các quảng cáo từ một nhóm nhất định.

Chế độ xem của giao diện dịch vụ quảng cáo có thể khác nhau. Để tùy chỉnh nó, hãy nhấp vào nút Chuyển chế độ xem .

switch_view.jpg

Thiết lập thẻ UTM trong Facebook #

Thẻ UTM trong quảng cáo Facebook truyền dữ liệu để xây dựng báo cáo chi tiêu quảng cáo chi tiết. Bạn có thể thiết lập thẻ UTM trong quá trình tạo quảng cáo trong trình quản lý quảng cáo Facebook .

01.jpg

Bật tùy chọn Thêm URL trang web và chỉ định địa chỉ trang web của bạn.

02.jpg

Nhấp vào Tạo tham số URL .

03.jpg

Điền vào các trường Nguồn Chiến dịch và Nội dung Chiến dịch .

04.jpg

  • Nguồn chiến dịch – chỉ định utm_source của bạn .
  • Nội dung chiến dịch – thêm thông số utm_content .

Sau đó, nhấp vào nút Áp dụng .

Bây giờ các nhấp chuột vào quảng cáo của bạn sẽ tính đến các thông số cần thiết để biết chi tiết chi phí quảng cáo.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.