Kiểm tra hỗ trợ theo dõi cuộc gọi

Table of Contents

Bạn có thể chỉ định số điện thoại cho các nguồn lưu lượng trong Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) > Theo dõi cuộc gọi (Call tracking)

checkcalltracking1.png

Đọc thêm trong bài viết – Theo dõi cuộc gọi (Call tracking).

Bạn có thể thêm số theo cách thủ công bằng cách nhấp vào nút Thêm số nút (add numbers).

checkcalltracking2.png

Không phải tất cả các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và số điện thoại đều hỗ trợ theo dõi cuộc gọi, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng số được thêm hỗ trợ tính năng này.

Cách hoạt động #

Nhấp vào bất kỳ số nào đã thêm và bạn sẽ đến trang kiểm tra số.

Bạn có thể kiểm tra số điện thoại theo cách thủ công hoặc bạn có thể đợi cuộc gọi đến từ khách hàng của mình (trong này trong trường hợp việc kiểm tra số được thực hiện tự động).

Để kiểm tra số theo cách thủ công, hãy nhập số điện thoại bạn sẽ gọi vào trường tương ứng.

checkcalltracking4.png

Nhấp vào nút Bắt đầu kiểm tra (Start check) và thực hiện cuộc gọi từ số được chỉ định đến số bạn muốn kiểm tra.

checkcalltracking5.png

Chờ những hồi chuông đầu tiên và gác máy. Nếu số hỗ trợ theo dõi cuộc gọi, bạn sẽ thấy thông báo: Call tracking supported

checkcalltracking7.png

Ngoài ra, các số được kiểm tra thành công sẽ được đánh dấu bằng dấu chấm màu xanh lục:

checkcalltracking8.png