Kết nối Trang Facebook với Bán hàng thông minh (Sales Intelligence)

Hãy tìm hiểu cách định cấu hình Trang Facebook để sử dụng nó trong Bán hàng thông minh (Sales Intelligence).

Định cấu hình Trang Facebook trong Bitrix24 #

Nhấp vào Bán hàng thông minh (Sales Intelligence)> Facebook> chỉ định mã UTM đặc biệt.

 facebookpage1.png

Đọc thêm trong bài viết – Kết nối các nguồn lưu lượng truy cập.

Gán số điện thoại cho Trang Facebook.

facebookpage2.png

Gán một địa chỉ email cho Trang Facebook.

 facebookpage3.png

Đọc thêm trong bài – Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng truy cập .

Sau đó, định cấu hình địa chỉ email và điện thoại hoán đổi số trên trang web của bạn.

facebookpage4.png

Đọc thêm trong bài viết – Hoán đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại trên trang web.

Định cấu hình Trang Facebook #

Trước hết, hãy thêm nút hành động chính.

facebookpage5.png

Ví dụ: chọn nút Gửi email .

 facebookpage6.png

Chỉ định địa chỉ email của bạn.

facebookpage7.png

Sau đó, thêm phần còn lại của thông tin liên hệ. Nhấp vào Cài đặt (Settings).

facebookpage8.png

Nhấp vào Thông tin trang > thêm phần còn lại của thông tin liên hệ vào phần Liên hệ

 facebookpage9.png

Thông tin này sẽ được hiển thị trên Trang Facebook của bạn.

facebookpage10.png

Đã xong! Trang Facebook của bạn đã được định cấu hình và sẵn sàng hoạt động với Bitrix24 Bán hàng thông minh (Sales Intelligence).

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.