Kết nối Tài khoản Instagram với Bán hàng thông minh (Sales intelligence)

Hãy tìm hiểu cách định cấu hình Tài khoản Instagram để sử dụng nó trong Bán hàng thông minh (Sales Intelligence).

Định cấu hình Tài khoản Instagram trong Bitrix24 #

Nhấp vào Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) > Instagram> chỉ định mã UTM đặc biệt.

 instagramaccount1.png

Đọc thêm trong bài viết – Kết nối các nguồn lưu lượng truy cập.

Chỉ định số điện thoại cho Tài khoản Instagram.

instagramaccount2.png

Gán địa chỉ email cho Tài khoản Instagram.

 instagramaccount3.p ng

Đọc thêm trong bài viết – Chỉ định số điện thoại và địa chỉ email tới các nguồn lưu lượng truy cập.

Sau đó, định cấu hình các địa chỉ email và số điện thoại hoán đổi trên trang web của bạn.

 swap6.png

Đọc thêm trong bài viết – Hoán đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại trên trang web.

Định cấu hình tài khoản Instagram #

Mở Tài khoản Instagram của bạn > nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ (Edit profile).

 instagramaccount4.png

Chỉ định địa chỉ email, số điện thoại và thêm liên kết trang web của bạn bằng mã UTM đặc biệt.

instagramaccount5.png

Thông tin này sẽ được hiển thị trong tiểu sử.

instagramaccount6.png

Hoàn tất! Tài khoản Instagram của bạn đã được định cấu hình và sẵn sàng hoạt động với Bitrix24 Bán hàng thông minh (Sales Intelligence).

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.