Bán hàng thông minh trong Bitrix24

Bán hàng thông minh giúp đánh giá kênh tiếp thị nào hoạt động tốt nhất và xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.

Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) có sẵn cho gói Chuẩn (Standard) và Chuyên nghiệp (Professional).

Năm công cụ CRM #

CRM hiện đại không chỉ làm việc với khách hàng tiềm năng (lead) và thỏa thuận/giao dịch (deal), mà còn là một bộ công cụ. Dưới đây là danh sách các công cụ như vậy có sẵn trong Bitrix24:

  • Trung tâm liên hệ (Contact center)  – đầu tiên của tất cả, bạn cần liên hệ với khách hàng tiềm năng của mình. Trong Bitrix24, tất cả các kênh liên lạc có sẵn được nhóm lại trong phần Trung tâm liên hệ. Tất cả thông tin thu được trong quá trình giao tiếp với khách hàng tiềm năng sẽ tự động được thêm vào CRM.
  • CRM – trong phần CRM, bạn có thể tiếp tục giao tiếp với khách hàng của mình, thêm giao dịch mới, tạo hóa đơn, v.v. Tất cả thông tin về khách hàng và lịch sử giao tiếp được lưu trữ trong phần này.
  • CRM Marketing – tìm kiếm khách hàng mới là một nhiệm vụ phức tạp đối với bất kỳ doanh nghiệp nào và điều quan trọng là phải làm việc với cơ sở khách hàng của bạn. Trong phần Tiếp thị CRM (CRM Marketing), bạn có thể chia cơ sở khách hàng của mình thành các phân khúc và bắt đầu các chiến dịch tiếp thị khác nhau cho từng phân khúc.
  • Phân tích CRM (CRM Analytics) – sử dụng báo cáo để tìm ra điểm yếu trong quy trình bán hàng của công ty bạn và cho thấy bạn mất khách hàng ở giai đoạn nào.

Yếu tố thứ năm đánh giá hiệu quả của các kênh tiếp thị – đó là Bán hàng thông minh.

Bán hàng thông minh (Sales Intelligence)? #

Thật khó để tưởng tượng một công ty không chi tiền cho quảng cáo. Một số công ty chi tiền cho biển quảng cáo, một số công ty khác quảng bá bản thân trên mạng xã hội. Dù sao, điều quan trọng là phải biết kênh tiếp thị nào hiệu quả hơn và giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) tính toán số tiền đã được chi cho mỗi nguồn khách hàng tiềm năng và bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền từ những nguồn khách hàng tiềm năng này.

Các tính năng chính của Bán hàng thông minh (Sales Intelligence):

  • Giúp bạn hiểu số tiền đã chi để thu hút một khách hàng.
  • Bạn có thể thêm thông tin về hiệu quả của mỗi kênh tiếp thị đối với một báo cáo.
  • Giúp bạn quản lý ngân sách tiếp thị.
  • Bạn có thể xem toàn bộ đường dẫn khách hàng.

Làm thế nào để định cấu hình Thông tin bán hàng trong Bitrix24? #

Thông tin bán hàng cần được định cấu hình ở cả hai phía. Ví dụ: bạn cần định cấu hình Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) trong Bitrix24 và trên Facebook.