Xóa chữ ký Powered by Bitrix24 khỏi email

Xóa chữ ký Powered by Bitrix24 khỏi email

Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói CRM +, Standard và Professional.

Để xóa hoặc thêm chữ ký Được cung cấp bởi Bitrix24 từ \ vào CRM của bạn, hãy đi tới CRM> Cài đặt (Settings) > Khác (Other) > Cài đặt Khác (Other settings):

Đi tới Hoạt động và cuộn xuống Tham số email gửi ra. Tại đây, bạn có thể bật hoặc tắt chữ ký Được gửi bởi Bitrix24 (Sent by Bitrix24 signature).