Xóa các phần tử CRM

Xóa các phần tử CRM

Có một số cách để xóa các phần tử trong Bitrix24 CRM. Ví dụ: hãy xem xét các tùy chọn để xóa Khách hàng tiềm năng.

Ở chế độ xem Kanban, bạn có thể xóa các phần tử bằng cách sử dụng kéo và thả xuống.

deletecrmel1.png

Hoặc chỉ cần chọn một số phần tử và nhấp vào Xóa (Delete).

 deletecrmel2.png

Nó hoạt động theo cùng một cách trong chế độ xem danh sách – bạn cần chọn các phần tử và nhấp vào Xóa (Delete).

 deletecrmel3.png

Ngoài ra, bạn có thể xóa một phần tử bằng cách mở biểu mẫu của nó > nhấp vào nút bánh răng cưa >  Xóa (Delete).

deletecrmel4.png

Khi nào tôi cần xóa các phần tử CRM? #

Các phần tử CRM đã xóa không được thêm vào báo cáo phân tích CRM, vì vậy hãy cẩn thận và chỉ xóa các phần tử CRM khi bạn chắc chắn về nó. Ví dụ: xóa một phần tử CRM nếu nó vô tình được tạo ra.

Nếu một Khách hàng tiềm năng hoặc một Giao dịch chứa spam, bạn có thể thêm nó vào danh sách ngoại lệ. Các cuộc gọi hoặc email từ các số điện thoại hoặc địa chỉ email này sẽ không được thêm vào CRM nữa.

Đọc thêm trong bài viết – Danh sách các trường hợp ngoại lệ.

Nếu bạn mất một Thỏa thuận/Giao dịch hoặc một Khách hàng tiềm năng vì một lý do nào đó, đừng xóa nó. Trong trường hợp này, bạn cần chuyển nó sang giai đoạn cuối cùng không thành công (trạng thái) để có báo cáo chính xác và phân tích lỗi.