Tùy chọn nút tìm kiếm trên menu điều hướng – Navigation Search

Tùy chọn nút tìm kiếm trên menu điều hướng – Navigation Search

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Menu chính (Primary Navigation).

Tại mục Menu tìm kiếm (Navigation Search), chọn Bật/Tắt (Enable/Disable) để sử dụng hoặc vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm. Tùy chọn bật (Enable) thêm biểu tượng tìm kiếm (kính lúp) vào thanh điều hướng của bạn. Khi bạn nhấp vào nó, một thanh tìm kiếm nửa trong suốt sẽ che các mục menu của bạn và cho phép bạn nhập một cụm từ để tìm kiếm trang web của mình.