Tùy chọn “Nhận cuộc trò chuyện qua email” tạm thời bị vô hiệu hóa

Tùy chọn “Nhận cuộc trò chuyện qua email” tạm thời bị vô hiệu hóa

Để tránh spam, chúng tôi đã tạm thời hủy kích hoạt tùy chọn nhận bản sao cuộc trò chuyện từ trò chuyện trực tiếp tới email của bạn.

Chúng tôi không ngừng tăng cường mọi nỗ lực chống lại spam trên các kênh tương tác mở và có kế hoạch kích hoạt lại tùy chọn này trong thời gian ngắn. Theo dõi chúng tôi để biết thông tin cập nhật mới nhất.

sendbyemail1.pg

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.