Tùy chọn bố cục Sidebar – Sidebar Layout

Tùy chọn bố cục Sidebar – Sidebar Layout

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Sidebars.

Có ba phần khác nhau để bạn tùy chọn bố cục thanh bên (Sidebar) như sau:

  • Bố cục Sidebar (Sidebar Layout): Bố cục sidebar trên các trang
  • Bố cục Sidebar Blog (Blog Sidebar Layout): Bố cụ sidebar dành riêng cho blog, kho lưu trữ, kết quả tìm kiếm, v.v…
  • Bố cục Sidebar bài viết (Single Post Sidebar Layout): Bố cục dành riêng cho các bài viết.

Trong mỗi phần ở trên đều có những tùy chọn bố cục như sau:

  • Nội dung / Sidebar – Content / Sidebar
  • Sidebar / Nội dung – Sidebar / Content
  • Nội dung (không sidebar) – Content (no sidebars)
  • Sidebar / Nội dung / Sidebar – Sidebar / Content / Sidebar
  • Sidebar / Sidebar / Nội dung – Sidebar / Sidebar / Content
  • Nội dung/ Sidebar / Sidebar – Content / Sidebar / Sidebar
Tùy chọn bố cục Sidebar