Tùy chỉnh vùng đệm giữa nội dung và phần khung (Container) – Content Padding