Tùy chỉnh menu điều hướng dạng trượt – Customize Off Canvas Panel

Tùy chỉnh menu điều hướng dạng trượt – Customize Off Canvas Panel

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Off Canvas Panel.

Tại đây có các mục tùy chỉnh Off Canvas Panel:

  • Desktop Toggle Label: Nhãn menu hiển thị trên máy tính.
  • Style: Phong cách giao diện menu trượt.
  • Chiều cao item menu (Menu Item Height): Chiều cao khung chứa các mục của menu.
Off Canvas Panel

Desktop Toggle Label

Văn bản được hiển thị bên cạnh biểu tượng 3 gạch () trên máy tính. Bạn có thể bỏ trống nếu không muốn hiện văn bản nào cả.

Style

Tại mục này có hai tùy chọn cho bạn là SlideOverlay, chi tiết như sau:

  • Slide: Menu điều hướng sẽ được trượt ra theo hướng mà bạn chọn. Các tùy chọn riêng cho Slide:
    • Bên cạnh (Side): Hướng menu trượt ra từ bên Phải (Right) hoặc Trái (Left).
    • Close Button: Tùy chọn vị trí của nút đóng ở Bên ngoài hoặc Bên trong khung chứa menu.
Bên cạnh (Side)
Close Button
  • Overlay: Khung chứa menu điều hướng phủ toàn màn hình.
Overlay

Chiều cao item menu (Menu Item Height): Tùy chỉnh chiểu cao của các mục trong menu.

Menu Item Height