Tùy chỉnh kích thước các mục trong menu điều hướng – Menu Item Height & Width

Tùy chỉnh kích thước các mục trong menu điều hướng – Menu Item Height & Width

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Menu chính (Primary Navigation).

Có 4 phần tùy chỉnh cho phép bạn hiệu chỉnh thông số bằng thanh kéo hoặc nhập trực tiếp vào ô số với đơn vị là pixel, bao gồm:

  • Chiều rộng item menu (Menu Item Width): Thông số hiểu chỉnh được thêm vào bên trái và bên phải văn bản của các mục menu.
  • Chiều cao item menu (Menu Item Height): chiều cao của các mục trong menu.
  • Chiều cao item menu phụ (Sub-Menu Item Height): chiều cao của các mục trong menu phụ.
  • Chiều rộng menu phụ (Sub-Menu Width): chiều rộng của các mục trong menu phụ.

Lưu ý: bạn có thể được điều chỉnh riêng cho máy tính để bàn và thiết bị di động bằng cách sử dụng các nút chuyển đổi.