Tùy chỉnh khoảng phân cách nội dung (Content Separator)

Tùy chỉnh khoảng phân cách nội dung (Content Separator)

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Container.

Tùy chọn này cho phép bạn điều chỉnh khoảng cách giữa phần trong một khung chứa (container) như hình ảnh nổi bật, tiêu đề, nội dung…

Bạn có sử dụng thanh trượt để điều chỉnh độ rộng tính bằng EM hoặc nhập trực tiếp vào ô số.

EM: là đơn vị không cố định nó được tính dựa vào cỡ chữ (font-size) tại vùng nó được sử dụng. VD: Một vùng nội cần chỉnh khoảng cách đặt cỡ chữ = 14px thì tại đó 1 EM = 14px.