Tùy chỉnh khoảng phân cách giữa các khung chứa nội dung (Container) – Separating Space

Tùy chỉnh khoảng phân cách giữa các khung chứa nội dung (Container) – Separating Space

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Container.

Tính năng này cho phép chỉnh khoảng cách giữa các vùng chứa nội dung khác nhau của bạn bằng cách sử dụng thanh trượt để điều chỉnh độ rộng tính bằng pixel hoặc nhập trực tiếp vào ô số.