Tùy chỉnh hiển thị phần đầu trang riêng cho thiết bị di động – Mobile Header

Tùy chỉnh hiển thị phần đầu trang riêng cho thiết bị di động – Mobile Header

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Header.

Tại mục Mobile Header chọn On/Off để bật/tắt tính năng. Tùy chọn On vô hiệu hóa phần đầu trang mặc định trên thiết bị di động và thay thế nó bằng một phiên bản được sắp xếp hợp lý hơn.

Sau khi bật Mobile Header, một số tính năng tùy chỉnh riêng được hiện ra:

  • Branding Type: cho phép tùy chọn hiển thị phần nhận dạng trang là logo hoặc tên website (site title).
  • Logo: có thể chọn logo riêng cho Mobile Header khi tùy chọn Branding Type là logo.
  • Sticky: kích hoạt chế độ cố định cho phần đầu trang hiện trên thiết bị di động.

Branding Type

Sticky