Tùy chỉnh độ rộng vùng đệm trong Sidebar – Widget Padding