Trung tâm thông báo

Trung tâm thông báo

Trung tâm thông báo của Bitrix24 Messenger hiển thị cho bạn thông báo về tin nhắn mới, nhiệm vụ mới, lời mời tham gia nhóm làm việc/dự án, “lượt thích” mới đối với bài đăng và nhận xét của bạn, v.v … Các thông báo này được hiển thị ở góc trên cùng bên phải:

notifcenter1.jpg

Các thông báo yêu cầu hành động của bạn vẫn hoạt động cho đến khi kết thúc phiên người dùng. Để xem lịch sử thông báo, hãy nhấp vào nút Thông báo (Notifications).

 notifcenter2.jpg

Bạn có thể nhấp vào Thông báo khác (More notifications) để xem các thông báo cũ hơn.

Người dùng sẽ nhận được thông báo về bất kỳ tin nhắn hoặc nhận xét nào, bài đăng trong Luồng hoạt động, nhiệm vụ, bài đăng trong nhóm làm việc/dự án mà họ đã được đề cập hoặc chọn làm người nhận.

Tạm thời tắt thông báo #

Bạn có thể tạm thời tắt thông báo bằng cách chọn trạng thái Không làm phiền (Don’t disturb) làm trạng thái người dùng của bạn. Bạn có thể đọc tất cả thông báo sau trong phần Thông báo (Don’t disturb).

 notifcenter3.jpg

Nếu bạn được đề cập trong tin nhắn, bạn sẽ nhận được thông báo về điều đó bất kể của trạng thái đã chọn.

Định cấu hình thông báo #

Bạn có thể định cấu hình thông báo bằng cách nhấp vào nút “hồ sơ của bạn” > Định cấu hình thông báo (Configure notifications).

notifcenter4.jpg

Bạn có thể chọn chế độ đơn giản hoặc chế độ nâng cao khi định cấu hình thông báo. Ở chế độ đơn giản, bạn chỉ có thể chọn các kênh (Trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn; Email; Đẩy) để nhận thông báo. Ở chế độ nâng cao, bạn có thể chọn loại thông báo và kênh nhận từng loại thông báo.

Theo mặc định, thông báo qua email bị tắt. Bạn luôn có thể bật chúng trong phần Định cấu hình thông báo (Configure notifications). Thông báo đã tắt không hiển thị trong lịch sử thông báo.