Trung tâm bán hàng: Hỗ Trợ Bán Hàng Qua SMS

Trung tâm bán hàng: Hỗ Trợ Bán Hàng Qua SMS

Table of Contents

Trung tâm bán hàng Bitrix24 cho phép bạn gửi tin nhắn SMS có liên kết đến trang thông tin, trang thanh toán hoặc biểu mẫu web CRM.

Đọc thêm trong bài viết – Tổng quan về trung tâm bán hàng .

Đôi khi, khách hàng của bạn muốn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ ngay lập tức. Trước đây, bạn phải gửi hóa đơn qua email hoặc gửi liên kết đến cửa hàng trực tuyến của mình.

Giờ đây, bạn có thể gửi cho khách hàng một tin nhắn SMS có liên kết đến trang thanh toán. Khách hàng sẽ chỉ cần nhấp vào liên kết và thanh toán đơn đặt hàng.

Cách hoạt động #

Trước hết, bạn cần định cấu hình một trong những tích hợp với dịch vụ SMS, chẳng hạn như Twilio hoặc bất kỳ tích hợp dịch vụ SMS nào khác có sẵn tại Bitrix24 Marketplace .

Sau đó, nhấp vào Trung tâm bán hàng> Bán hàng hỗ trợ SMS .

 smssales1.jpg

Tại đây, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa các trang mà bạn có thể gửi cho khách hàng của mình.

Nếu bạn đã sử dụng Trung tâm bán hàng, thì bạn đã sẵn sàng và có thể sử dụng các trang giống nhau.

Để gửi một trang cho khách hàng, hãy mở phần tử CRM > nhấp vào SMS> Hỗ trợ bán hàng qua SMS .

smssales2.jpg

Chọn một trang để gửi cho khách hàng. Ví dụ: hãy gửi một trang thanh toán.

smssales3.pg

Chỉnh sửa tin nhắn nếu cần và nhấp vào Gửi .

smssales4.jpg

Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn SMS có liên kết đến trang thanh toán.

smssales5.jpg

Bài viết được đề xuất: