Trò chuyện nhóm làm việc (dự án)

Trò chuyện nhóm làm việc (dự án)

Mỗi nhóm làm việc hoặc dự án có một tập hợp các tính năng có thể được bật hoặc tắt cho nhóm làm việc (dự án) này. Trò chuyện nhóm làm việc là một trong những tính năng này.

Bật trò chuyện nhóm làm việc (dự án) #

Để bật tùy chọn trò chuyện cho nhóm làm việc hiện có, hãy chuyển đến phần Nhóm làm việc (Workgroups) > chọn một nhóm làm việc hoặc một dự án > nhấp vào Tác vụ (Actions) > Chỉnh sửa nhóm làm việc (Edit Workgroup).

workgroupchat1.jpg

Nhấp vào Thêm (More)  và chọn Trò chuyện (Chat)  trong Phần Tính năng (Features). Nhấp vào Lưu (Save).

workgroupchat2.jpg

Nút trò chuyện sẽ được thêm vào menu các tính năng của nhóm làm việc. Bạn cũng có thể dễ dàng truy cập cuộc trò chuyện này bằng cách nhấp vào nút tương ứng ở góc trên cùng bên phải:

 workgroupchat3.jpg

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy cuộc trò chuyện này trong danh sách cuộc hội thoại. Tất cả thành viên của nhóm làm việc sẽ tự động được thêm vào cuộc trò chuyện.

workgroupchat4.jpg

Bạn không thể mời người dùng mới vào cuộc trò chuyện nhóm làm việc, bạn cần thêm họ vào nhóm làm việc.

Tắt trò chuyện nhóm làm việc (dự án) #

Bạn không thể thoát trò chuyện nhóm làm việc, bạn chỉ có thể tắt thông báo trò chuyện nhóm làm việc. Trò chuyện nhóm làm việc có thể bị tắt giống như cách nó được bật (nhóm làm việc > Chỉnh sửa Nhóm làm việc > Hành động). Chỉ chủ sở hữu nhóm làm việc mới có thể tắt trò chuyện nhóm làm việc. Khi trò chuyện nhóm làm việc bị vô hiệu hóa, sẽ có một dấu hiệu cho biết rằng trò chuyện nhóm làm việc không còn được liên kết với nhóm làm việc nữa. Trong trường hợp này, cuộc trò chuyện nhóm làm việc sẽ trở thành một cuộc trò chuyện riêng tư (private chat).

 workgroupchat5.jpg

Giờ đây, bạn có thể rời khỏi cuộc trò chuyện này hoặc có thể xóa người dùng khỏi cuộc trò chuyện.

workgroupchat6.jpg

Bài viết được đề xuất: