Trò chuyện Bots

Trò chuyện Bots

Chat Bot là một trợ lý ảo đáp ứng các yêu cầu và trả lời trong các cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm, giúp lấy thông tin, tùy thuộc vào mục đích của bot trò chuyện.

Bạn có thể giao tiếp với các bot trò chuyện giống như cách bạn giao tiếp với nhân viên Bitrix24.

Thêm một bot trò chuyện #

  1. Chuyển đến phần Thị trường .
  2. Trong bộ lọc, chỉ định danh mục Trò chuyện Bots hoặc đơn giản là tìm kiếm các ứng dụng. Chọn bot trò chuyện mong muốn và nhấp vào Cài đặt .
  3. Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể đặt quyền truy cập của nhân viên vào bot trò chuyện này.

Xóa bot trò chuyện #

  1. Đi tới Thị trường – Ứng dụng đã cài đặt . Chọn một bot trò chuyện và nhấp vào Xóa .
  2. Hoặc vào thẻ ứng dụng của bot trò chuyện và nhấp vào Xóa .

Chỉ người dùng có quyền Quản trị viên mới có thể thêm hoặc xóa bot trò chuyện .

Tạo một bot trò chuyện #

Bạn có thể mở rộng chức năng của Bitrix24 bằng cách đặt hàng phát triển ứng dụng bot trò chuyện từ các đối tác của chúng tôi hoặc tự phát triển một bot trò chuyện.