Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites

Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites

Table of Contents

Bitrix24.Sites có trình chỉnh sửa đồ họa tích hợp sẵn. Bạn có thể cắt hình ảnh để vừa với khối, chỉnh sửa hình ảnh, áp dụng bộ lọc màu và thêm hiệu ứng.

Cách thức hoạt động #

Tải hình ảnh lên một khối.

graphicseditor1.png

Sau đó, nhấp vào Chỉnh sửa .

 graphicseditor5.png

Trước tiên, bạn cần cắt hình ảnh theo cách bạn cần.

Lưu các thay đổi.

graphicseditor2.png

Chỉnh sửa hình ảnh. Bạn có thể áp dụng bộ lọc, thêm văn bản, làm mờ hình ảnh, thêm hình dán, v.v.

 graphicseditor3.png

Sau khi bạn thực hiện tất cả các sửa đổi cần thiết, hãy nhấp vào Áp dụng tại góc trên cùng bên phải.

graphicseditor4.png