Tích hợp ứng dụng Skrill

Tích hợp ứng dụng Skrill

Bạn có thể cài đặt ứng dụng Skrill từ Bitrix24 Marketplace để chấp nhận thanh toán qua Skrill.

Bạn cần đăng ký và xác minh tài khoản Skrill Business của bạn trước.

Cài đặt ứng dụng Skrill Integration #

Đi tới Phần ứng dụng (Applications).

skrill1.jpg

Nhấp vào Hệ thống thanh toán (Payment systems) > nhập Skrill vào thanh tìm kiếm > chọn Tích hợp Skrill.

 skrill2.jpg

Nhấp vào Cài đặt (Install).

skrill3.jpg

Đọc và đồng ý với Thỏa thuận cấp phép, Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Bitrix24 Marketplace > nhấp vào Cài đặt (Install).

skrill4.jpg

Hoàn tất! Ứng dụng Tích hợp Skrill đã được cài đặt thành công.

skrill5.jpg

Đăng ký (kích hoạt) tài khoản Skrill Business của bạn #

Nếu bạn đã kích hoạt tài khoản Skrill Business, hãy bỏ qua bước này.

Truy cập trang web của Skrill và nhấp vào Nhận tài khoản doanh nghiệp (Get a business account).

skrill6.jpg

Nhập địa chỉ email công ty của bạn vào trường tương ứng và nhấp vào Gửi (Submit).

skrill7.jpg

Hoàn thành biểu mẫu.

skrill8.jpg

Nhấp vào Gửi (submit).

skrill9.jpg

Làm theo hướng dẫn do Skrill cung cấp và tài khoản Doanh nghiệp của bạn sẽ được đăng ký.

Định cấu hình ứng dụng Skrill #

Đi tới Ứng dụng tích hợp Skrill (Skrill integration app) > dán địa chỉ email công ty mà bạn đã sử dụng để đăng ký Tài khoản Skrill Business > nhấp vào Lưu (Save).

skrill10.jpg

Hoàn tất! Tài khoản Skrill Business của bạn đã được kết nối thành công. Nhấp vào Lưu (Save).

skrill11.jpg

Cách hoạt động #

Bạn thêm một giao dịch mới > nhấp vào Nhận thanh toán (Receive payment).

 skrill12.jpg

Kiểm tra xem thông tin được cung cấp có chính xác không > nhấp vào Gửi (Send).

skrill13.jpg

Khách hàng của bạn nhận được tin nhắn SMS có liên kết đến đơn đặt hàng của họ và nhấp vào liên kết.

skrill15.jpg

Khách hàng chọn Skrill làm phương thức thanh toán và nhấn vào Thanh toán (Pay).

skrill16.jpg

Sau bước này, khách hàng sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Skrill của anh ấy/cô ấy. Nếu khách hàng không có số dư trên tài khoản Skrill hoặc không có tài khoản Skrill, họ vẫn có thể thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển sang thẻ tín dụng. Tiếp theo, anh ấy/cô ấy nhập chi tiết thẻ tín dụng của mình > nhấp vào Thanh toán ngay bây giờ (pay now).

 skrill17.jpg

Nếu mọi thứ đều ổn, sẽ có thông báo “Thanh toán thành công”.

 skrill18.jpg

Trạng thái thanh toán sẽ được cập nhật tự động trong tiến trình giao dịch.

skrill14.jpg