Thùng rác trong CRM và Bitrix24 Drive: tệp tin được lưu trữ trong 30 ngày

Thùng rác trong CRM và Bitrix24 Drive: tệp tin được lưu trữ trong 30 ngày

Chúng tôi thường nhận được thông báo tới bộ phận hỗ trợ của chúng tôi rằng người dùng đột ngột hết dung lượng lưu trữ trên Bitrix24 Drive. Vì lý do này, hiệu suất của Tài khoản Bitrix24 bị ảnh hưởng. Thông thường, nó xảy ra vì thùng rác chứa đầy các tệp cũ. Không ai cần những tệp này, nhưng người dùng thường quên xóa chúng khỏi thùng rác.

Giờ đây, các tệp đã xóa được lưu trữ trong thùng rác trong 30 ngày và sau đó chúng sẽ tự động bị xóa không thể phục hồi. Điều này áp dụng cho tất cả các gói Bitrix24.

Bản cập nhật này đã ảnh hưởng đến Thùng rác CRM và Thùng rác ổ đĩa Bitrix24.

Chúng tôi tin rằng bản cập nhật này sẽ giúp người dùng Bitrix24 sử dụng hợp lý không gian lưu trữ sẽ giảm tải của máy chủ.

Đọc thêm về thùng tái chế: