Theo dõi lượng “đã đọc” Email và lượt nhấp chuột liên kết trong CRM-marketing

Theo dõi lượng “đã đọc” Email và lượt nhấp chuột liên kết trong CRM-marketing

Một số quốc gia có những hạn chế về việc đọc email và theo dõi nhấp chuột liên kết. Do đó, tùy chọn này sẽ bị tắt theo mặc định đối với các quốc gia như vậy.

Để tắt tùy chọn, hãy chuyển đến Tiếp thị CRM (CRM Marketing) > Thêm (More) > Cài đặt (Settings).

Cài đặt.png

Ở cuối trang, tắt tùy chọn Theo dõi lượt đọc email và nhấp vào liên kết (Track email reads and link clicks).

Nếu được phép thu thập dữ liệu khách hàng, bạn có thể tiếp tục sử dụng tùy chọn này.