Theo dõi cuộc gọi

Theo dõi cuộc gọi

Theo dõi cuộc gọi (Call tracking) là một công cụ để theo dõi các nguồn khách hàng tiềm năng. Nó giúp đánh giá bạn đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi từ mỗi nguồn (kênh tiếp thị). Tất cả những gì bạn cần làm là phân tích kết quả và phân bổ lại ngân sách tiếp thị nếu cần.

Tất cả những người đăng ký gói Bitrix24 thương mại đều có thể sử dụng tính năng theo dõi cuộc gọi.

Cách thức hoạt động #

Theo dõi cuộc gọi sẽ theo dõi đường dẫn của khách hàng bằng cách sử dụng các số điện thoại khác nhau. Mỗi số được chỉ định cho một kênh tiếp thị hoặc khách hàng cụ thể.

Có hai loại Theo dõi cuộc gọi:

  • Tĩnh – mỗi loại kênh tiếp thị có một số điện thoại duy nhất được gán cho. Ví dụ: có một số điện thoại được đặt trên bảng quảng cáo và số còn lại được sử dụng trong quảng cáo truyền hình.Nếu bạn nhận được một cuộc gọi đến số điện thoại đầu tiên, bạn biết rằng khách hàng này đã xem bảng quảng cáo.
  • Động – mọi khách truy cập trang web đều nhìn thấy một số điện thoại duy nhất. Hệ thống tự động hoán đổi số điện thoại.Phương pháp này chỉ có thể được sử dụng cho tiếp thị trực tuyến.

Bitrix24 sử dụng theo dõi cuộc gọi tĩnh. Theo dõi cuộc gọi tĩnh phù hợp hơn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì nó rẻ hơn và không chỉ hoạt động cho tiếp thị trực tuyến mà còn cho tiếp thị truyền thống.

Những số điện thoại nào có thể được sử dụng để theo dõi cuộc gọi #

Bạn Sẽ sớm có thể thuê các khối số. Bạn có thể thuê các khối gồm 5 hoặc 10 số điện thoại trong Bitrix24. Giá của các số điện thoại tùy thuộc vào quốc gia và thành phố. Bạn cũng có thể sử dụng các số của riêng mình mà bạn đã mua từ bất kỳ nhà cung cấp nào.

Cách gán số điện thoại cho nguồn #

Mở Phần Bán hàng thông minh (Sales intelligence) > Theo dõi cuộc gọi (Call tracking).

calltracking1.png

Ví dụ: hãy gán một số điện thoại cho Instagram.

calltracking2.png

Thêm điện thoại này đánh số vào mô tả tài khoản Instagram của bạn hoặc một bài đăng trên Instagram. Sau khi bạn nhận được cuộc gọi đến số này, nó sẽ được hiển thị trong trường Đường dẫn khách hàng trong CRM.

calltracking3.png

Trường đường dẫn ứng dụng khách hiển thị lịch sử của hành động của khách hàng.

Ví dụ: khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn trên Facebook > truy cập trang web của bạn > xem số điện thoại > gọi cho bạn> thảo luận chi tiết với người quản lý > người quản lý thêm một giao dịch mới vào CRM.

Sales Intelligence cho phép bạn theo dõi đường dẫn của khách hàng – từ hành động đầu tiên đến giao dịch.