Thêm tiện ích Kênh tương tác mở (Open channels) vào trang web Bitrix24.Sites

Thêm tiện ích Kênh tương tác mở (Open channels) vào trang web Bitrix24.Sites

Bạn có thể kết nối các tiện ích (widgets) con vào trang web của mình để thu thập các phản hồi, thông tin liên hệ để liên hệ với khách hàng của bạn ngay lập tức. Hơn thế nữa, nếu bạn cũng kết nối form CRM như một tiện ích con, khách hàng tiềm năng hoặc các địa chỉ liên hệ sẽ tự động được thêm vào CRM của bạn.

Cách thêm tiện ích con mới #

Một trong số các tiện ích Bitrix24 có thể đã được thêm vào trang web mới của bạn theo mặc định. Nếu bạn muốn thêm nhiều tiện ích con hơn, bạn có thể tạo một tiện ích con mới trong vòng chưa đầy năm phút 🙂

Mở Trang web > nhấp vào Tác vụ Định cấu hình trang web .

widget1.png

Chọn tiện ích con bạn muốn thêm vào phần Tiện ích con trang web hoặc nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt để tạo một cái mới.

widget2.png

Nếu bạn nhấp vào nút Chỉnh sửa cài đặt , bạn sẽ đến trang Tiện ích . Tại đây bạn có thể tạo một tiện ích con mới. Sau đó, quay lại Cài đặt trang web để thêm tiện ích này vào trang web của bạn.

 widget3.png

Bạn có thể đọc thêm về cách tạo widget trong bài viết Tiện ích trang web: trò chuyện, biểu mẫu web và gọi lại .

Đã xong! Tạo trang web và nhanh chóng kết nối với khách hàng của bạn bằng các tiện ích của trang web.

Các bài viết được đề xuất