Thêm form CRM vào trang web của bạn

Thêm form CRM vào trang web của bạn

Thêm biểu mẫu (form) CRM vào trang web của bạn để thu thập phản hồi từ khách hàng và nhanh chóng liên hệ với họ.

Cách thêm form CRM vào trang web #

Mở trang web của bạn và nhấp vào Thêm khối .

crmform1.png

Chọn khối form CRM phù hợp.

crmform2.png

Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh nó. Bạn có thể thay đổi giao diện khối form mẫu CRM và chính nội dung form CRM. Nhấp vào Chỉnh sửa để thực hiện điều này.

crmform3.png

Trình đơn này sẽ xuất hiện:

 crmform4.png
  • Chọn CRM form sẽ được hiển thị.

Bạn có thể tìm hiểu cách tạo form web CRM trong bài viết Cấu hình form CRM .

  • Chọn xem có nên hiển thị tiêu đề cho form CRM hay không.
  • Chọn Phong cách form CRM. Bạn có thể sử dụng kiểu vùng chứa hoặc kiểu form CRM mà bạn muốn.

Bạn đã thêm form CRM vào trang web của mình và giờ đây, khách hàng của bạn có thêm một cách để liên hệ với bạn!

crmform5.png

Nếu bạn cần thêm form mẫu CRM vào trang web của mình, nhưng trang web này không được tạo trong Bitrix24.Sites – chỉ cần nhấp vào CRM> Khác> form CRM> Mã nhúng> Sao chép vào khay nhớ tạm .

Bài viết được đề xuất