Thêm các mục vào menu chính

Thêm các mục vào menu chính

Để thêm trang vào menu, hãy nhấp vào nút Dấu sao bên cạnh tên trang.

addnewitem1.png

Hoặc nhấp vào menu Định cấu hình> Thêm trang hiện tại vào menu bên trái .

addnewitem2.png

Bạn có thể xóa trang này khỏi menu bên trái bằng cách nhấp vào menu Định cấu hình> Xóa trang hiện tại khỏi menu bên trái .

addnewitem3.png

Thêm mục menu tùy chỉnh #

Bạn cũng có thể thêm bất kỳ mục menu tùy chỉnh nào, thậm chí cả liên kết đến các trang web. Để làm điều đó, hãy nhấp vào Cấu hình menu> Thêm mục menu tùy chỉnh .

addnewitem4.png

Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Thêm .

addnewitem5.png

Để xóa mục menu tùy chỉnh khỏi menu, nhấp vào Định cấu hình menu> Định cấu hình các mục menu> nhấp vào nút Bút chì bên cạnh mục menu> Xóa mục tùy chỉnh> Lưu thay đổi .

addnewitem6.png

Nếu bạn tạo một menu duy nhất cho tất cả nhân viên sau khi tạo các mục trong menu của mình, các mục này sẽ xuất hiện trong menu bên trái của đồng nghiệp của bạn.