Thêm các mục vào menu chính (Add items to the main menu)

Thêm các mục vào menu chính (Add items to the main menu)

Thêm trang hiện tại vào menu chính #

Để thêm trang vào menu, hãy nhấp vào nút Dấu sao bên cạnh tên trang.

addnewitem1.png

Hoặc nhấp vào cấu hình menu> Thêm trang hiện tại vào menu bên trái 

addnewitem2.png

Bạn có thể xóa trang này khỏi menu bên trái bằng cách nhấp vào cấu hình menu> Xóa trang hiện tại từ menu bên trái .

addnewitem3.png

Thêm mục menu tùy chỉnh #

Bạn cũng có thể thêm bất kỳ mục menu tùy chỉnh nào, thậm chí cả liên kết đến các trang web. Để làm điều đó, hãy nhấp vào Cấu hình menu> Thêm mục menu tùy chỉnh .

addnewitem4.png

Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Thêm .

addnewitem5.png

Để xóa mục menu tùy chỉnh khỏi menu, hãy nhấp vào Định cấu hình menu> Định cấu hình các mục menu> nhấp vào nút Bút chì bên cạnh mục menu> Xóa mục tùy chỉnh> Lưu thay đổi

addnewitem6.png