Thẻ cá nhân hóa trong biểu mẫu CRM

Thẻ cá nhân hóa trong biểu mẫu CRM

Tại sao bạn cần thẻ cá nhân hóa? #

Thẻ cá nhân hóa là các ký tự đặc biệt được thay thế bằng dữ liệu khách hàng khi họ mở biểu mẫu.

Các thẻ cá nhân hóa được đặt trong biểu mẫu CRM. Khi khách hàng mở biểu mẫu bằng liên kết cá nhân, các thẻ sẽ được thay thế bằng tên của khách hàng. Đây là một công cụ tuyệt vời để tăng lòng trung thành đối với công ty.

form.png

Có thể sử dụng thẻ cá nhân hóa trong tiêu đề và phụ đề của biểu mẫu. Các thẻ sau được hỗ trợ: Tên, Họ, Tên công ty, Tên đệm, Số điện thoại, Email.

Bạn cũng có thể thêm các thẻ cá nhân hóa vào các trường biểu mẫu. Đọc thêm trong bài viết Biểu mẫu CRM được cá nhân hóa và tính năng “Đối sánh khách hàng”.

Cách sử dụng thẻ cá nhân hóa? #

Chuyển đến biểu mẫu CRM (CRM Forms) > phần Tiêu đề và nút (Header & buttons).

cá nhân hóa form.png

Viết văn bản trong tiêu đề hoặc phụ đề của biểu mẫu và sau đó thêm thẻ. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào … bên cạnh trường. Sau đó, lưu các thay đổi.

tag.png

Trong CRM, hãy tạo rô-bốt gửi email có liên kết đến biểu mẫu. Viết văn bản kèm theo.

email.png

Thêm liên kết vào văn bản. Trong trình đơn, chọn Biểu mẫu CRM được cá nhân hóa và biểu mẫu mong muốn. Lưu các thay đổi của bạn.

Chuyển giao dịch sang giai đoạn với rô bốt. Nó sẽ gửi một email đến khách hàng với một liên kết đến biểu mẫu.

 link.png

Khách hàng sẽ nhấp vào liên kết và xem biểu mẫu có tên của họ.

form.png