Tắt tính năng quản lý thời gian và báo cáo công việc

Tắt tính năng quản lý thời gian và báo cáo công việc

Tùy chọn theo dõi thời gian làm việc chỉ khả dụng cho người đăng ký gói Bitrix24 Professional. Tìm hiểu thêm về các gói Bitrix24 – Bảng giá cho phiên bản đám mây.

Quản trị viên có thể tắt toàn bộ tùy chọn quản lý thời gian cho toàn bộ tài khoản Bitrix24 hoặc chỉ dành cho một vài nhân viên/bộ phận cụ thể.

Cách tắt tùy chọn quản lý thời gian cho tất cả người dùng tài khoản #

Nhấp vào Cài đặt > cuộn xuống phần Dịch vụ > tắt tùy chọn Quản lý thời gian và báo cáo công việc > nhấp vào Lưu.

Xin lưu ý rằng nếu bạn áp dụng tùy chọn này, bạn sẽ tắt cả Thời gian làm việc & Báo cáo công việc.

timeandreports1.jpg

Cách tắt tùy chọn quản lý thời gian cho người dùng hoặc bộ phận cụ thể #

Nhấp vào Thời gian và báo cáo> Thời gian làm việc > chọn một nhân viên hoặc bộ phận > nhấp vào nút đồng hồ bên cạnh tên nhân viên/phòng ban.

 timeandreports2.jpg

Chọn tắt trong phần Quản lý thời gian làm việc > chọn không hiển thị biểu mẫu báo cáo trong phần Báo cáo hàng ngày > nhấp vào Lưu.

timeandreports3.jpg

Khi định cấu hình quản lý thời gian làm việc cho một nhân viên cụ thể, bạn có thể chọn tùy chọn cài đặt bộ phận kế thừa. Trong trường hợp này, cài đặt quản lý thời gian làm việc cho nhân viên này sẽ giống như cài đặt cho bộ phận mà nhân viên đó trực thuộc.