Tạo và chỉnh sửa tệp trong Bitrix24

Tạo và chỉnh sửa tệp trong Bitrix24

Bạn có thể tạo Tài liệu (.docx), Bảng tính (.xlsx) và Bản trình bày (.pptx) trong các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn (on your computer) hoặc sử dụng các dịch vụ Google Documents MS Office Online hoặc Office365 trên Bitrix24.Drive của bạn.

Bạn có thể chọn cách ưu tiên làm việc với các tệp trong phần Bitrix24.Drive > nhấp vào nút bánh răng cưa (cogwheel) > Cài đặt để làm việc với tài liệu (Settings for working with documents):

editdoc1.png

Tại đây, bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn: Cục bộ (Locally) (sử dụng các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn ) hoặc Trong đám mây (In the cloud) (sử dụng các dịch vụ trực tuyến).

 editdoc2.png

Tạo tệp tin #

Bạn có thể tạo tệp trong Bitrix24 phần .Drive :

editdoc3.png

Hoặc bạn có thể tạo tệp khi gửi tin nhắn tới Luồng hoạt động (Activity Stream):

editdoc4.png
  • Nếu bạn quyết định làm việc với các tệp cục bộ, một ứng dụng tương ứng sẽ được khởi chạy và một tệp mới sẽ được tạo. Tệp này sẽ có tên mặc định, nhưng bạn có thể đổi tên tệp trong menu tác vụ (actions menu) trong phần Bitrix24.Drive hoặc bằng cách nhấp vào nút bút chì (pencil) trong danh sách tệp đính kèm trong Luồng hoạt động (Activity Stream). 
  • Nếu bạn chọn làm việc với các tệp trên đám mây, một dịch vụ trực tuyến tương ứng sẽ được khởi chạy (Google Documents , MS Office Online hoặc Office365). Khi khởi chạy dịch vụ trực tuyến lần đầu tiên, bạn cần nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu tài khoản tương ứng. Khi bạn hoàn tất thao tác với tệp, Bitrix24 sẽ đề nghị bạn lưu tệp: Khi lưu tệp, bạn có thể chỉ định tên của nó.

Xem và chỉnh sửa tệp #

Nhấp vào tên tệp để xem tệp này. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa nó bằng cách sử dụng dịch vụ đã chọn.

 editdoc7.png

Khi đồng bộ hóa được bật, tất cả các thay đổi sẽ được áp dụng cho tài liệu được lưu trữ trên Bitrix24.Drive của bạn và trên ổ cứng, bất kể vị trí địa lý của bạn.