Tạo sự kiện lịch từ trò chuyện

Tạo sự kiện lịch từ trò chuyện

Có thể bạn đã nhận thấy rằng những từ như hôm nay, ngày mai, tuần tới, v.v. được tự động đánh dấu trong các cuộc trò chuyện Bitrix24. Nhấp vào nó để mở menu tùy chọn nhanh:

  • tạo tác vụ
  • tạo sự kiện lịch

Nhấp vào Tạo sự kiện lịch & nbsp; để thêm sự kiện mới vào Lịch của tôi (My Calendar).

Bạn sẽ thấy một thông báo tự động thông báo rằng sự kiện đã được thêm thành công. Nhấp vào liên kết hoạt động bên trong để mở biểu mẫu sự kiện. Bạn có thể chỉnh sửa sự kiện bất kỳ lúc nào – thêm khách, thay đổi ngày thời gian, v.v.