Sự khác biệt giữa Kênh bán hàng “Chuẩn” và “Có chuyển đổi”

Sự khác biệt giữa Kênh bán hàng “Chuẩn” và “Có chuyển đổi”

Phễu bán hàng là một công cụ quan trọng giúp phân tích quy trình bán hàng và tìm ra điểm yếu của nó.

Phễu bán hàng cho biết bạn có bao nhiêu khách hàng tiềm năng/thỏa thuận ở mỗi giai đoạn, vì vậy bạn có thể hiểu mình mất khách hàng tiềm năng ở giai đoạn nào.

 crmanalytics8.png

Có hai loại kênh : Chuẩn và Có Chuyển đổi.

Đọc thêm trong bài viết – Phân tích CRM .

Phễu bán hàng tiêu chuẩn #

Phễu bán hàng tiêu chuẩn chỉ hiển thị các giai đoạn mà khách hàng
tiềm năng/thỏa thuận thực sự đã trải qua.

 difsalesfun1.png

Đó là cách kênh bán hàng tiêu chuẩn sẽ hoạt động trông giống như một khách hàng tiềm năng mới đã được chuyển đổi thành thỏa thuân mà không cần thông qua các trạng thái khác và giao dịch đã giành được mà không cần trải qua các giai đoạn trung gian.

Phễu bán hàng chuẩn giúp tìm ra điểm yếu trong quy trình bán hàng của bạn. Ví dụ: bạn có thể xem trạng thái hoặc giai đoạn nào bị bỏ qua khi làm việc với khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.

 difsalesfun3.png

Với phễu bán hàng Chuyển đổi #

Với Phễu bán hàng Chuyển đổi hiển thị tất cả các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng/giao dịch cần phải trải qua để đến giai đoạn hiện tại. Ví dụ: nếu bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng mới thành một thỏa thuận, kênh bán hàng sẽ tính khách hàng tiềm năng này trong từng giai đoạn, như thể nó đã trải qua tất cả các trạng thái trung gian.

 difsalesfun2.png

Với chuyển đổi phễu bán hàng không tính các giai đoạn/trạng thái trung gian nếu thỏa thuận/khách hàng tiềm năng bị mất. Điều này giúp bạn biết được bạn gặp vấn đề ở giai đoạn hoặc trạng thái nào và mất khách hàng.

 difsalesfun4.png