Quan trọng! Ứng dụng dành cho máy tính để bàn: Windows XP không được hỗ trợ nữa

Quan trọng! Ứng dụng dành cho máy tính để bàn: Windows XP không được hỗ trợ nữa

Phiên bản mới nhất của ứng dụng Bitrix24 Desktop dành cho Windows XP đã được phát hành vào năm 2016.

Từ ngày 3 tháng 10 năm 2018 Ứng dụng Bitrix24 Desktop dành cho Windows XP ngừng hoạt động. Điều đó có nghĩa là người dùng XP không thể sử dụng ứng dụng Bitrix24 Desktop nữa.

Nhưng bạn vẫn có thể sử dụng phiên bản web Bitrix24 và trình nhắn tin web của mình (ví dụ: với phiên bản mới nhất của trình duyệt Google Chrome dành cho Windows XP 49.0 .2623.112).

Bạn luôn có thể tải xuống ứng dụng Bitrix24 Desktop cho các hệ điều hành khác từ trang web chính thức .

Yêu cầu hệ thống tối thiểu : macOS 10.10 trở lên hoặc Windows 7 SP1 trở lên .