Quản lý hộp thư được kết nối qua Yandex.Mail

Quản lý hộp thư được kết nối qua Yandex.Mail

Bitrix24 không hỗ trợ tích hợp với Yandex.Mail nữa.

Nhưng nếu bạn đã kết nối một số hộp thư (qua Yandex.Mail) trước đó, bạn vẫn có thể sử dụng chúng.

Trong trường hợp này, bạn sở hữu một miền (bạn quản lý miền bằng công ty đăng ký của mình), nhưng Bitrix24 là quản trị viên miền trong Yandex.Mail.

Cách nhận quyền truy cập quản trị trong Yandex.Mail #

  1. Truy cập Trang Hỗ trợ của Yandex. Trong phần Quyền truy cập quản lý miền (Domain management access), cuộn xuống Tôi quên hoặc không biết tài khoản quản trị viên miền là gì (I forgot or don’t know what the domain administrator account is).
  2. Nhấp vào Phản hồi (Feedback) và chọn Tôi cần khôi phục quyền truy cập vào quản lý miền (I need to restore access to domain management).
  3. Điền thông tin cần thiết vào phần còn lại của các trường.Xin lưu ý rằng miền chỉ có thể được kết nối với login@yandex.tld loại tài khoản Yandex. Không thể sử dụng hộp thư nào khác.
  4. Yandex sẽ gửi cho bạn email hướng dẫn chi tiết về cách xác nhận quyền sở hữu miền.
  5. Sau khi tất cả các bước đã hoàn tất, quyền sở hữu miền được chuyển sang tài khoản mà bạn đã chỉ định trong yêu cầu của mình.

Giờ đây, bạn có thể quản lý các hộp thư Yandex.Mail của mình!