Phân tích chi phí quảng cáo: Google Ads

Phân tích chi phí quảng cáo: Google Ads

Table of Contents

Trong báo cáo Bán hàng thông minh (Sales Intelligence), bạn có thể phân tích chi phí quảng cáo từ nguồn Google Ads. Trước đây, bạn chỉ có thể xem tổng số tiền trong các báo cáo này. Giờ đây, bạn có thể đánh giá hiệu suất của từng chiến dịch quảng cáo, xem nhóm quảng cáo nào đã thu hút được nhiều khách hàng hơn và từ khóa nào đang thực sự hoạt động.

Trước khi sử dụng báo cáo Bán hàng thông minh (Sales Intelligence), bạn cần kết nối các nguồn lưu lượng truy cập và bắt đầu các chiến dịch quảng cáo. Đọc thêm trong bài viết – Kết nối các nguồn lưu lượng truy cập.

Cách hoạt động #

Đi tới phần Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) > nhấp vào Báo cáo (Reports).

google1.jpg

Chuyển đến phần ROI của quảng cáo (Advertising ROI) > nhấp vào nguồn lưu lượng truy cập AdWords.

google2.jpg

Trong thanh trượt đã mở, bạn sẽ thấy danh sách các chiến dịch quảng cáo và thống kê của chúng.

google3.jpg

Nhấp vào tên chiến dịch để xem hiệu suất nhóm quảng cáo (Campaign performance).

google4.jpg

Trong báo cáo, bạn sẽ tìm thấy thông tin về quảng cáo . Bạn có thể ước tính xem cái nào trong số đó hoạt động tốt hơn và chi phí là bao nhiêu.

Để nhận báo cáo hiệu suất từ ​​khóa, hãy chọn quảng cáo từ danh sách.

google6.jpg

Trong báo cáo này, bạn có thể xem khách hàng đã sử dụng những từ khóa nào để tìm quảng cáo của bạn trên Internet.

google7.jpg

Với báo cáo ROI của quảng cáo Google Ads, bạn có thể định cấu hình quảng cáo của mình để có được nhiều khách hàng hơn với số tiền ít hơn.