Phân tích chi phí dành cho quảng cáo trong Bitrix24 Sales Intelligence

Phân tích chi phí dành cho quảng cáo trong Bitrix24 Sales Intelligence

Bạn có thể phân tích chi phí quảng cáo bằng cách sử dụng Bitrix24 Sales Intelligence (Cụm tính năng hỗ trợ bán hàng thông minh). Những dữ liệu này được hiển thị trong báo cáo ROI của Quảng cáo, nơi bạn có thể biết số tiền bạn đã chi cho quảng cáo và số tiền bạn kiếm được.

Cách hoạt động #

Ví dụ: , hãy phân tích chi phí quảng cáo cho nguồn lưu lượng truy cập từ Google Ads. Chọn nguồn lưu lượng truy cập tương ứng trong phần Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) > đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn > chọn tài khoản quảng cáo và nhấp vào Chi phí (Costs).

Đọc thêm về cách kết nối các nguồn lưu lượng truy cập trang web trong bài viết – Kết nối các nguồn lưu lượng truy cập trang web.

 adcost1.png

Nhấp vào Thêm (Add) và điền vào các trường.

Nếu ngân sách chiến dịch đã được chỉ định trong dịch vụ được kết nối làm nguồn lưu lượng truy cập (ví dụ: Google Ads), chi phí quảng cáo cho nguồn lưu lượng truy cập này sẽ tự động được thêm vào Bitrix24 Sales Intelligence.

adcost2.png
  • Chỉ định phạm vi ngày để phân tích chi phí quảng cáo.
  • Chỉ định chi phí của chiến dịch.
  • Bật tùy chọn Tự động đếm hành động nếu cần.

Hành động là hoạt động mà bạn muốn khách hàng của mình thực hiện. Kích hoạt Tự động đếm hành động và hệ thống sẽ đếm số lượng khách truy cập đã truy cập vào trang web bằng cách nhấp vào liên kết cụ thể, được gọi đến số điện thoại được chỉ định trên trang web và nhấp vào địa chỉ email. Nếu bạn không bật tùy chọn này, bạn có thể quyết định “hành động” có nghĩa là gì. Ví dụ: bạn đã in 200 tờ rơi với lời mời ghé thăm nhà hàng của mình. Trong trường hợp này, mỗi tờ rơi là một “hành động”. Vì vậy, bạn cần tắt tùy chọn Tự động đếm hành động và chỉ định rằng số lượng hành động là 200.

  • Bạn có thể thêm nhận xét của mình vào trường tương ứng.

Tôi có thể xem báo cáo ROI của quảng cáo ở đâu? #

Nhấp vào Phân tích CRM (CRM Analytics) > Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) > ROI quảng cáo (Advertising ROI) để xem báo cáo.

adcosts3.png

Nếu bạn đã thêm nhiều chi phí quảng cáo cho một nguồn lưu lượng truy cập, thì những chi phí này sẽ được tổng hợp trong báo cáo ROI của Quảng cáo.

Bạn cũng có thể thêm chi phí quảng cáo vào báo cáo bằng cách nhấp vào nút Thêm (Add).

 adcosts4.png

Số lượng tối đa khách hàng tiềm năng, giao dịch, Thông tin khách hàng hoặc công ty được bao gồm trong báo cáo Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) cho gói Tiêu chuẩn (Standard) và Chuyên nghiệp (Professional) là 100’000.