Nhiệm vụ trong các dự án trong ứng dụng Bitrix24 Mobile

Nhiệm vụ trong các dự án trong ứng dụng Bitrix24 Mobile

Chúng tôi không ngừng cải tiến ứng dụng Bitrix24 Mobile và chúng tôi sẵn sàng giới thiệu một cách mới để làm việc với các tác vụ trên thiết bị di động trong các nhóm làm việc và dự án.

Lọc nhiệm vụ theo dự án #

Chỉ cần nhấp vào biểu tượng dự án hoặc nhóm làm việc để hiển thị các nhiệm vụ trong dự án hoặc nhóm làm việc.

Trước khi sử dụng tính năng này, chúng tôi khuyên bạn nên thêm biểu tượng dự án. Bạn có thể làm điều đó khi tạo hoặc chỉnh sửa nhóm làm việc hoặc dự án. Đọc thêm trong bài viết – Dự án & nhóm làm việc trong Bitrix24 .

Tiếp theo, bạn có thể lọc thêm nhiệm vụ trong dự án.

Sắp xếp công việc #

Theo mặc định, các công việc được sắp xếp theo hoạt động (by activity). Các tác vụ cần bạn chú ý được hiển thị ở đầu danh sách.

Các vai trò cổ điển có sẵn: Đang thực hiện (Ongoing), Hỗ trợ (Assisting), Do tôi sắp đặt (Set by me), Đang theo dõi (Set by me). Nhấn vào vai trò cần thiết để hiển thị các nhiệm vụ có nhận xét mới, quá hạn hoặc đang chờ xem xét.

Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp công việc theo thời hạn cho tất cả các vai trò. Nhấn vào vai trò cần thiết > Sắp xếp theo thời hạn (Sort by deadline). Các công việc sẽ được sắp xếp theo thời hạn.

Tìm kiếm nhiệm vụ và dự án #

Tìm kiếm thuận tiện vì sử dụng nó, bạn không chỉ có thể tìm thấy nhiệm vụ mà còn cả dự án.

Tùy chọn tìm kiếm tìm một nhiệm vụ hoặc dự án theo văn bản trong mô tả nhiệm vụ và trong nhận xét, theo tên của nhiệm vụ hoặc dự án, theo người tham gia, v.v., theo cấu hình quyền truy cập.