Nhập danh sách tác vụ

Nhập danh sách tác vụ

Bạn có thể dễ dàng nhập các tác vụ vào Bitrix24! Tất cả những gì bạn cần làm là lưu dữ liệu công việc dưới dạng tệp CSV và tải nó lên.

Cách nhập danh sách tác vụ #

Mở phần Tác vụ  > nhấp vào nút bánh răng cưa> Nhập danh sách> từ CSV .

 importtasks1.png

Cửa sổ Nhập Tác vụ sẽ mở ra. Tại đây, bạn có thể tải lên tệp dữ liệu CSV.

importtasks.png

Để làm cho quá trình dễ dàng hơn, hãy cuộn trang xuống và tải xuống mẫu tệp .

importtasks2.png

Mở tệp đã tải xuống.

 importtasks3.png

Điền vào Tên, Mô tả, Người chịu trách nhiệm, Tạo bởi, Người tham gia, Người quan sát, Thời hạn, Bắt đầu công việc vào các trường.

Đảm bảo nhập ngày vào các trường Hạn chót, Bắt đầu công việc, Hoàn thành tác vụ trước ở định dạng giống như được sử dụng trong Bitrix24 của bạn. Bạn có thể kiểm tra định dạng ngày được sử dụng trong Bitrix24 của mình trong phần Cài đặt> Định dạng ngày .

importtasks4.png

Điền vào phần còn lại của các trường. Sử dụng “1” cho “có” và “0” cho “không”.

 importtasks5.png

Để trống các trường nếu chúng không cần thiết cho tác vụ này.

importtasks6.png

Lưu tệp và nhấp vào Chọn .

 importtasks7.png

Chọn Mã hóa tệp dữ liệu .

Bạn có thể sử dụng tùy chọn Tự động phát hiện và Bitrix24 sẽ chọn mã hóa tệp dữ liệu chính xác.

Chọn Dấu phân tách cột được sử dụng trong tệp của bạn, xác định xem Hàng đầu tiên có phải là tiêu đề hay không và liệu nó có cần thiết để Bỏ qua các cột trống hay không. Sau đó, nhấp vào Tiếp theo .

Định cấu hình ánh xạ trường.

 importtasks8.png

Kiểm tra trạng thái nhập. Nếu không có lỗi, hãy nhấp vào Hoàn tất

 importtasks9.png

Vậy là xong! Tác vụ đã được nhập thành công!

importtasks10.png