Microsoft Bot Framework: hết hỗ trợ

Microsoft Bot Framework: hết hỗ trợ

Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2019 Microsoft không còn chấp nhận các yêu cầu xuất bản Skype Bot mới. Ngoài ra, nếu bạn đã tạo bot này, nó sẽ bị giới hạn ở 100 người dùng. Bạn sẽ không thể xuất bản bot của mình cho nhiều đối tượng hơn.

Chúng tôi đã quyết định chấm dứt hỗ trợ Microsoft Bot Framework trong Bitrix24 Open Channels.

Nghĩa là gì? #

Có nghĩa là trong tương lai gần, bạn sẽ không thể kết nối kênh giao tiếp Microsoft Bot Framework với Bitrix24 Open Channels nữa.

Trong một vài tháng nữa, tất cả các chatbot được kết nối bằng Microsoft Bot Framework (Skype, Slack, Kik, GroupMe, SMS, email, v.v.) sẽ buộc bị ngắt kết nối.

Phải làm gì? #

Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối trước một kênh liên lạc khác:

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.