Máy quét danh thiếp

Máy quét danh thiếp

Bạn có thể sử dụng tùy chọn Máy quét danh thiếp (Business Card scanner) để thêm liên hệ mới khi sử dụng ứng dụng Bitrix24 Mobile.

Để thực hiện điều đó :

  1. Đi tới phần CRM (CRM) > Danh bạ (Contacts) và nhấn vào nút Danh thiếp (Business card). 
  2. Máy ảnh của bạn sẽ bật và khung sẽ xuất hiện. Giữ danh thiếp trong ranh giới khung. Nó sẽ được quét tự động. Sau đó, nhấn vào Nhận biết (Recognize).
  3. Khi danh thiếp được nhận dạng, một liên hệ mới sẽ được tạo. Địa chỉ liên hệ này sẽ chứa thông tin từ danh thiếp được quét. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin không cần thiết. 

Xin lưu ý rằng một công ty mới cũng sẽ được thành lập theo thông tin được chỉ định trong danh thiếp.

Số lượng danh thiếp bạn có thể nhận ra tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn:

  • Gói Miễn phí – 12;
  • Bắt đầu + – 100/tháng;
  • CRM + – 100/tháng;
  • Dự án + – 12;
  • Tiêu chuẩn – 100/tháng;
  • Chuyên nghiệp – không giới hạn.