Lấy Giấy chứng nhận cư trú về thuế

Lấy Giấy chứng nhận cư trú về thuế

Giấy chứng nhận cư trú về thuế (TRC) là bằng chứng về việc cư trú do cơ quan thuế của quốc gia có thu nhập cấp, chứng thực rằng giấy chứng nhận cư trú là cư dân của quốc gia đó trong năm thuế liên quan vì mục đích của hiệp định thuế đang được viện dẫn.

Bạn không cần lấy Giấy chứng nhận cư trú thuế nếu bạn đang mua các sản phẩm Bitrix24. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến TRC, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales@bitrix24.com.