Làm việc với các tài liệu trong Google Documents

Làm việc với các tài liệu trong Google Documents

Làm việc với các tài liệu trực tuyến có những ưu điểm của nó. Bạn không cần phải cập nhật liên tục các phiên bản tệp. Bạn có thể làm việc trên một tài liệu đồng thời với những người khác. Ngoài ra, bạn không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào – tất cả công việc có thể được thực hiện trong trình duyệt của bạn.

Trong Bitrix24, bạn có thể sử dụng Google Documents để làm việc với các tài liệu. Đi tới phần Bitrix24.Drive > nhấp vào nút bánh răng cưa (cogwheel) Cài đặt để làm việc với tài liệu (Settings for working with documents).

googledocs1.jpg

Nhấp vào Trong đám mây (In the cloud) > Lưu (Save).

googledocs2.jpg

Mở tài liệu bạn muốn chỉnh sửa (edit) > chọn Google Tài liệu > nhấp vào Chỉnh sửa (Edit).

googledocs3.jpg

Cho phép Trình kết nối Bitrix24 truy cập vào Tài khoản Google của bạn.

 googledocs4.jpg

Bây giờ, bạn có thể chỉnh sửa tài liệu cùng với đồng nghiệp của bạn.

googledocs5.jpg

Khi bạn đã hoàn tất, đừng quên nhấp vào Lưu (Save) sau khi đóng cửa sổ.

googledocs6.jpg