Kiểm tra kết nối SIP (Test the SIP connection)

Kiểm tra kết nối SIP (Test the SIP connection)

Trước khi trả tiền cho đầu nối SIP cho các cuộc gọi đi, bạn có thể cần phải kiểm tra kết nối SIP.

Để làm điều đó, bạn cần sử dụng 60 phút miễn phí để kiểm tra cấu hình tổng đài SIP của bạn. Bạn có thể tìm thông tin về số phút rảnh rỗi bạn có trong phần Điện thoại> Số dư và Thống kê > chọn tùy chọn Trình kết nối SIP trong trình đơn thả xuống.

ngụm1.jpg

Đối với các cuộc gọi đến, bạn không cần mua đầu nối SIP.

Bài viết được đề xuất: